klantcases

Verhogen van de energie in de hele organisatie


Tijdens een tussentijdse evaluatie van het omvangrijke leiderschaps- en teamontwikkelprogramma, zei de CEO: “ik was van te voren op zoek naar het harde resultaat van de investering in leiderschaps- en teamontwikkeling. Nu ik aan den lijve de energie en enthousiasme ervaar waarmee de teams elkaar opzoeken en opener zijn geworden naar elkaar, kan ik zien dat het verhogen van de energie het zachte resultaat is, met veel impact op de manier waarop we samenwerken en het echte gesprek met elkaar voeren. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat dit terug te zien gaat zijn in het ‘harde’ resultaat.”

Na een reorganisatie en fusie tussen twee bedrijven, hebben alle nieuwe management teams met in totaal ca. 400 leidinggevenden een leiderschaps- en teamprogramma doorlopen, wat wij met meerdere collega’s hebben begeleid. In een ritme van een jaar met verschillende workshops en verdieping op teamvaardigheden, is teamreflectie als onderdeel van samen leren geïntroduceerd, naast de grote focus op inhoud en resultaten. Er is meer bewustzijn op de bestaande en gewenste cultuur en werkwijze ontstaan en meer positieve energie en verbinding onderling.

Belangrijke lessen en inzichten uit dit organisatieontwikkel programma zijn:

  • Door de gemeenschappelijke aanpak in alle managementteams op verschillende niveaus en tijd voor reflectie is er een gemeenschappelijke taal ontstaan en een versterking van het onderlinge leerklimaat
  • Het activeren op een nieuwe gewenste cultuur verloopt via ‘hear it’, ‘believe it’ en ‘live it’. dit is geen quick fix en kost tijd. Alleen in een sociaal veilig klimaat van het eigen team met aandacht voor teamvaardigheden zoals verbindende communicatie en dialoog is de vertaalslag mogelijk van de gewenste cultuur naar gewenst, leiderschap en gedrag.
  • Door de inzichten uit de verschillende teams steeds terug te brengen naar het directieteam, is er een dieper besef ontstaan van de ‘verborgen regels’ van de cultuur.

Verhogen van de energie in de hele organisatie