klantcases

Energietransitie vraagt om transformatie naar wendbaar leiderschap en organiseren


“De energietransite vraagt écht ander leiderschap. De transformatie opgave is groot. Hoe komen we tot een cultuur waarin een beweging gerealiseerd wordt?”

Een beweging van…

  • Vrijblijvendheid in resultaten naar eigenaarschap laag in de organisatie
  • Hiërarchisch en taakgericht leiderschap naar coachend en inspirerend leiderschap met initiatiefrijke mensen
  • Intern gericht en denken vanuit de techniek naar extern gericht vanuit de klant
  • Risicomijdend en zeker willen weten naar omgaan met onzekerheid en continu leren en ontwikkelen

Dit veranderkompas is als routekaart gebruikt voor de transformatie opgave en het verruimen van het bewustzijn tijdens een energieke kick-off met het voltallige management. De gewenste beweging is daarbij als startpunt gebruikt. Dit is vertaald naar een persoonlijk leiderschap kompas: welke beweging en rolshift dien ik door te maken in mijn leidinggevende functie? Het verruimen van het bewustzijn en besef van de controlemechanismen van de persoonlijkheid, zijn het startpunt geweest voor de leiderschapstransformatie.

Het persoonlijk leiderschaps kompas is afgeleid van persoonlijkheidsprofielen (individuele drijfverenDNA’s) op basis van Spiral Dynamics en van het veranderkompas. Door de openheid en kwetsbaarheid van de deelnemers is een veilig leerklimaat ontstaan. Naast de focus op persoonlijk leiderschap is geïnvesteerd in teamontwikkeling van de diverse management teams met een opvolgritme van reflectie. Dit ritme van reflectie is steeds gericht om uit de evaluatie van de afgelopen periode eerste stappen voorwaarts te zetten voor de periode die komen gaat op het gebied van persoonlijke en teameffectiviteit en het organiseervermogen richting de omgeving. De opvolging is door interne begeleiders opgepakt zodat er een ritme van reflectie op cultuur, leiderschap en gedrag onderdeel is van de reguliere samenwerking samen. 

Belangrijke lessen en inzichten uit dit organisatieontwikkel programma zijn:

  • Wees bereid om langdurig (minimaal een jaar) te investeren in de begeleiding van een cultuurtransformatie. Het te snel overdragen aan de interne organisatie heeft als valkuil dat gewoontepatronen in het leiderschap niet worden doorbroken.
  • Wees bereid als directieteam dat cultuurdrager is van de bestaande cultuur, te starten bij jezelf. Waar staan jullie zelf op de foto van de bestaande situatie en besturing?
  • Zorg voor verbindende activiteiten tussen de verschillende teams, zodat er voldoende aandacht is voor de gemeenschappelijke doelen van de organisatie.

Energietransitie vraagt om transformatie naar wendbaar leiderschap en organiseren