ebooks


Wendbaar organiseren
Ebook: Geheimen van wendbaar organiseren

In het ebook Geheimen van wendbaar organiseren ben ik op zoek gegaan naar de vaak impliciete en onbewuste geheimen die wendbaar organiseren mogelijk maken. Vaak wordt de focus gelegd op structuur en werkwijze, maar het geheim zit met name in de emotionele volwassenheid van alle mensen die werken in de organisatie.

Organiseerprincipes
Ebook: Organiseerprincipes voor de nieuwe tijd

In het ebook Organiseerprincipes van de nieuwe tijd lees je de uitkomst van mijn onderzoek naar de organiseerprincipes naar een nieuwe tijd. Want als je de nieuwe tijd probeert te realiseren met oude organiseerprincipes, is geen transformatie mogelijk. De organiseerprincipes die ik toelicht in het ebook zijn:

  • Zorg voor een waardevolle bedoeling van de organisatie
  • Stel klanten, mensen en zingeving radicaal centraal
  • Creëer een lerende organisatie
  • Werk vanuit volwassen relaties en zelforganisatie

Leiderschap vanuit nu
Ebook: Power of Presence

Het ebook Power of Presence is bedoeld als introductie op het leiderschapsprogramma Power of Presence gericht op het versterken van wendbaar leiderschap. Je leest hier over:

  • De noodzaak tot Power of presence, leiderschap vanuit nu
  • Het holistisch mensbeeld als sleutel tot wendbaar leiderschap
  • Volledig potentieel vanuit vier energiebronnen
  • Ont-wikkeling van persoonlijkheid
  • Hoe je ‘level up’ in bewustzijn kunt ontwikkelen