over Teal

visie


De sleutel voor succes in organisaties ligt in menselijk gedrag en het bewustzijn van de mensen die er werken. De leiders zijn een klankschaal voor de organisatie: hun energie en gedrag is een voorbeeld voor anderen.

Teal | Visie
Boeken

Het is de missie van Teal om het bewustzijn van leiders te vergroten zodat leiders hun organisaties kunnen transformeren in een wendbare organisatie die zich effectief kan aanpassen in een complexe wereld.

Een verruimd bewustzijn van leiders maakt het mogelijk dat organisaties mensgerichter, meer verbindend en creatiever zijn. Verruimd bewustzijn zorgt ervoor dat leiders vrijer worden van de controlemechanismen van de persoonlijkheid die haar weerslag vindt in flexibele en relatiegerichte leiderschapsstijlen en in de inrichting en besturing van een organisatie.

Teal richt zich op wendbare leiderschaps- en teamvaardigheden waarmee leiders en professionals in staat zijn zich effectief aan te passen in een complexe wereld.

Wendbaar leiderschap gaat in essentie over:

 • Hoe jij kijkt naar mensen en organiseren oftewel: wat geloof jij ten diepste over mensen in hoe zij tot resultaten komen? Vanuit een holistisch mensbeeld besef je dat alles met alles is verbonden wat zich niet eenvoudig laat ‘managen’, maar vooral vraagt om het creëren van een sociaal veilig leerklimaat.
 • Het benutten van volledig potentieel vanuit alle intelligenties: fysiek, mentaal, emotioneel en zingeving. Het werken en leven vanuit heelheid.
 • Jouw grondhouding en ‘presence’: welke energie en impact is er als jij er bent? Hoe open en ontspannen ben jij in alle omstandigheden?
 • Het vermogen om kwetsbaarheid en onzekerheid toe te laten en dit als brandstof te zien voor nieuwe mogelijkheden, groei en potentieel voor de toekomst.

Deze vermogens maken intuïtief, verbindende en transformationeel leiderschap mogelijk. Transformatie is een proces dat van binnenuit komt. Geen nieuw gedrag, maar een nieuwe manier van kijken en in-de-wereld-staan ontwikkelen.

Leidende principes
In de (team)coachingstrajecten die Teal aanbiedt, worden de volgende leidende principes steeds als uitgangspunt gehanteerd:

 • De sleutel tot effectief teamwork zit in persoonlijk leiderschap en de bereidheid tot zelfreflectie.
 • De impact van jouw leiderschap wordt meer bepaald door wie je bent dan wat je doet.
 • Wat je buiten waarneemt, is een spiegel van binnen.
 • Wezenlijk contact met anderen, vraagt om in verbinding te zijn met jezelf.
 • Alle antwoorden en potentieel zijn al in jou aanwezig. Het is aan jou om dit potentieel bewust te worden en te benutten.
 • Bewustzijnsontwikkeling is de sleutel om vanuit anders zijn, anders te kijken en van hieruit anders te doen en laten.
 • De gewenste transformatie gaat eerst door de veranderaars heen. Alleen als zij het voorbeeld zijn van de gewenste beweging, wordt de rest van de organisatie en omgeving uitgenodigd in deze richting.
Jacqueline van Onzenoort

Open mind – open hart – open wil
De grondhouding van een wendbare leider is los: acceptatie van alles wat er is en de bereidheid nergens aan vast te zitten zoals waarheden en overtuigingen uit het verleden. Het vraagt om een open mind: nieuwsgierig zijn en bereidheid om voortdurend te onderzoeken. Ook vraagt het een open hart: de bereidheid tot kwetsbaar zijn en je te laten raken. Alleen met een open wil leidt anders zijn tot anders zien en anders doen.

Het vraagt om bewustzijn van eigen natuurtalenten en beperkende gewoontepatronen. Dit vraagt ook om een holistisch wereld- en mensbeeld: het besef dat alles met alles samenhangt en alles bestaat uit energie; een diep besef van zichzelf en de wereld om hen heen.

Betekenis van ‘Teal’
Teal is de hoogste bewustzijnsstaat vanuit Spiral Dynamics van Clare Graves. De evolutietheorie Spiral Dynamics biedt houvast in de psychologische evolutie van mensen, organisaties en samenlevingen. Als externe omstandigheden veranderen, worden we als mensen uitgenodigd om ons denken en doen (waardensystemen) aan te passen. Nieuwe waardesystemen overstijgen en omvatten de vorige. Wendbaar organiseren en leiderschap vraagt om te handelen vanuit het holistische waardensysteem. Het vitaal functioneren van nieuwe waardensystemen, is mede afhankelijk van het gezond functioneren van de onderliggende delen.

Tranformational Presence
Transformational Presence (TP) is gebaseerd op het gedachtegoed van Alan Seale, auteur, internationaal coach en oprichter van ‘The Center for Transformational Presence’ in Boston. TP is een eenvoudige en krachtige benadering met praktische instrumenten en kaders voor leiderschapsvaardigheden in een complexe wereld. Met aandacht vanuit het ‘nu’, van binnen naar buiten zonder vooraf te bedenken wat er zal gaan gebeuren. Je biedt handvaten om intuitief te coachen op basis van vertrouwen, acceptatie van wat er is, nieuwsgierigheid en gerichtheid op potentieel.

Als jij het leven vertelt wat het moet zijn, beperk je het. Als je toelaat dat het je toont wat het wil zijn, zal het deuren openen waarvan je het bestaan niet kende.

Alan Seale