over Teal

werkwijze


Ik werk ervaringsgericht en vanuit verschillende methoden waaronder Voice Dialogue, Transformational Presence, Transactionele Analyse, NLP, Functional Fluency en Systemisch werk. Het coachtraject is maatwerk, waarbij ik vaak gebruik maak van de volgende onderdelen.

Inzicht in drijfveren
Ik werk graag met een persoonlijkheidsinstrument om het inzicht in specifieke drijfveren te verdiepen. Ik sluit hierbij aan op een bestaand profiel wat je al hebt of wat wordt gebruikt binnen jouw organisatie. Ik werk graag met het Individueel drijfverenDNA™ van Spiral Drives of Functional Fluency©, een model om te kijken naar (in)effectief gedrag in interactie met anderen. Na het invullen van een online vragenlijst van het drijfverenDNA of Functional Fluency, ontvang je een rapportage met een persoonlijk profiel. Het DrijfverenDNA laat zien welke drijfveren jouw dagelijkse denken, voelen en handelen het meest aansturen en welke het minst. Na een verdiepend gesprek over het profiel begrijp je beter hoe en waarom je reageert en handelt. Je krijgt ook zicht op je gedrag onder druk en energiebalans. Bij Functional Fluency ontvang je een TIFF profiel (Temple Index Functional Fluency) wat aanknopingspunten biedt voor het versterken van je effectiviteit in gedrag, communicatie en samenwerking..

Teal | Werkwijze
Teal | Werkwijze

Persoonlijke geschiedenis
Het gezin van herkomst en de omgeving waarin je bent opgegroeid, bepaalt in sterke mate je overtuigingen en het gedrag dat je in het heden vertoont. Door je te verdiepen in je levensloop en emotionele ontwikkeling, krijg je zicht op je controlemechanismen die vaak al vroeg in je leven zijn ontstaan. Het zijn de gedragspatronen die je vertoont wanneer je onder druk staat. Bewustzijn en inzicht helpt bij het doorbreken en loslaten van belemmerende gedragspatronen.

Persoonlijk leiderschap kompas
De leidraad tijdens en tussen de coachgesprekken is een persoonlijk leiderschap kompas. Onderdelen in dit kompas zijn jouw diepere intentie, persoonlijke waarden, patronen en wat nodig is om deze te doorbreken en overtuigingen, vaardigheden en gedrag die jouw intentie ondersteunen. Het persoonlijk leiderschap kompas biedt houvast tijdens het coachtraject waarin jij steeds de eerstvolgende stappen zet en aangeeft wat je de komende periode gaat doen en laten om dit kompas in de praktijk te brengen.

Duur van de trajecten

Coachruimte Teal

Persoonlijke coaching
De ervaring leert dat gemiddeld 6 coachgesprekken van 1,5 – 2 uur gedurende een periode van ca. een half jaar volstaan om een volgende impactvolle stap te zetten in jouw leiderschap. De gesprekken vinden plaats op de Teal coachlocatie in Wassenaar. Tussen de coachgesprekken door ga je aan de slag met oefeningen en opdrachten om inzichten en bewustzijn in de praktijk te brengen met nieuw gedrag, vaardigheden en overtuigingen.

Team en organisatie ontwikkeling
Het Teal Team programma kent een ritme van een startworkshop, opvolgbijeenkomsten en naar behoefte aangevuld met individuele coaching. Het programma wordt op maat aangepast op de specifieke en actuele behoeften van het team en de organisatie.

Om met teamontwikkeling impact te hebben op de gewenste organisatieontwikkeling,  werkt het effectief als verschillende teams een vergelijkbaar programma doorlopen. Hierdoor ontstaat eenzelfde taal en openheid breder in de organisatie. Via een kick-off en kick-out bijeenkomst is verbinding tussen alle teams mogelijk om zo de gewenste organisatieontwikkeling te versnellen.

Ontwikkeling is geen ‘quick fix’. Dit betekent dat ik gemiddeld een jaar betrokken ben om intenties ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en om de gewenste shift ook daadwerkelijk om te zetten in nieuw gedrag, vaardigheden en overtuigingen.

Leiderschapsontwikkeling
Het Teal Leiderschap Programma kan in company worden aangeboden. Kijk voor inspiratie over een mogelijke opbouw, naar het leiderschapsprogramma Power of Presence. Via het leiderschapsprogramma Power of Presence is open inschrijving mogelijk.

Power of Presence is een intensief traject dat tijd vraagt. Het programma bestaat uit vijf modules van elk twee dagen. Gemiddeld duurt dit traject vijf maanden (bij open inschrijving). Buiten het volgen van de modules om, moet je rekenen op een tijdsinvestering van circa 3 uur per week voor het lezen van aangereikte literatuur en het bijhouden van een logboek.