over Teal

Jacqueline van Onzenoort


De drijvende kracht achter Teal is Jacqueline van Onzenoort. Ik ben opgegroeid in Noord Brabant in een gezin samen met mijn oudere zus. Doordat mijn ouders niet gelukkig getrouwd waren, hield ik mij al jong bezig met levensvragen zoals: wat is ervoor nodig dat mensen met elkaar in verbinding zijn en wat is de impact van het gezin van herkomst op je huidige leven?

Jacqueline van Onzenoort
Jacqueline van Onzenoort

Mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen rondde ik af met een onderzoek naar zelforganisatie, een thema wat als rode draad in mijn werkend leven loopt. Ik geloof erin dat als we in lijn leven vanuit een aantal natuurlijke principes, er balans is bij mensen, teams en in organisaties.

Na mijn studie heb ik 15 jaar als HR manager gewerkt bij Rabobank International, KPN (Mobiel en het Vaste Net) en Randstad Nederland. Mijn passie was er steeds op gericht om mensen meer met zichzelf en elkaar in verbinding te brengen. Helaas droegen reorganisaties, hiërarchische uitgangspunten en HR instrumenten hier niet altijd aan bij.

Mijn passie en missie
Als Executive business & life coach, teamcoach en organisatieontwikkelaar, richt ik mij op het vergroten van wendbaarheid van individuen, teams en organisaties. Sinds 2009 ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam. Door de vele ontmoetingen met mensen, teams en organisaties die ik sindsdien heb mogen begeleiden, ben ik gaan herkennen dat de richting, inrichting en cultuur van een organisatie een weerspiegeling is van het bewustzijn van de mensen en vooral de leiders die er werkzaam zijn. Door dit inzicht is mijn missie verder aangescherpt: het verruimen van zelfbewustzijn en benutten van volledig potentieel zodat mensen met zichzelf en andere mensen in verbinding zijn.

Wendbaar leiderschap als focus
De afgelopen jaren is daarbij het diepe besef gekomen dat we ons alleen kunnen handhaven in de complexe wereld waarin we leven en werken, als we wendbaar zijn. Wendbaarheid vraagt om een verruimd bewustzijn, het doorzien van alle controlemechanismen van onze persoonlijkheid en het vermogen om te werken met de wereld van potentieel en mogelijkheden.

Holistisch bewustzijn als sleutel tot wendbaarheid
Wendbaarheid vraagt om een holistisch in plaats van mechanisch mensbeeld. Een mensbeeld dat uit gaat van human beings in plaats van human resources. We hebben de collectieve intelligentie en volledig potentieel van mensen nodig om adequaat om te gaan met een complexe wereld. Dit vraagt om het benutten van volledig potentieel van alle intelligenties: onze fysieke intelligentie (FQ), mentale intelligentie (IQ), emotionele intelligentie (EQ) en spirituele intelligentie (SQ). Alleen dan komen we in contact met hetgeen van betekenis is voor onszelf in verbinding met anderen en de wereld en overstijgen we de exclusieve focus op het eigen belang.