klantcases

Start up wendbaar organiseren


De CEO sprak als ambitie uit: “ik wil deze start up meteen wendbaar organiseren.” Na een carve out uit een grote corporate organisatie, was de CEO zich bewust van alle ongewenste bureaucratische mechanismen die in de besluitvorming en besturing kunnen ontstaan als een kleine organisatie snel groeit.

Hij besefte als geen ander dat hij samen met zijn directieteam de cultuurdragers zijn van een wendbare cultuur. De waarden mochten in de haarvaten van het leiderschap en alle doen en laten doorklinken. Hoe doe je dat als de organisatie heel snel groeit?

Na een tweedaagse startworkshop met de directie is de opvolging met de directie aangevuld met kwartaalbijeenkomsten met het MT+, een managementlaag direct onder de directie. Deze kwartaalbijeenkomsten hadden steeds een combinatie van reflectie op persoonlijk leiderschap (ik), evaluatie van de onderlinge samenwerking (wij), versterken van de relaties met het ecosysteem (zij) en terugblik en vooruitblik op de kwartaaldoelstellingen en -resultaten (het). De kwartaalbijeenkomsten hebben bijgedragen aan een open leerklimaat en continu leren en verbeteren. Ook zijn de gewenste cultuurwaarden mede door deze bijeenkomsten in het DNA van mensen gekomen.

Met het instellen van een MT+ als instituut ontstond ook direct de gehechtheid aan deze status. Hoe blijf je wendbaar in een organisatie die voortdurend vraagt om in te spelen op de nieuwe situaties? Door een open dialoog in volle kwetsbaarheid was het mogelijk om hierin flexibel te blijven en het niet als ‘statusverlies’ te ervaren als je vanuit een nieuwe rol geen MT+ lid meer was.

Belangrijke lessen en inzichten uit dit programma zijn:

  • Een continu ritme van zelf- en samenreflectie is voorwaarde om stil te staan bij wat de volgende stappen zijn in het persoonlijk en teamleiderschap om effectief in te spelen op de snel veranderende en complexe omgeving.
  • Vertrouwen en krachtig teamwork vragen om continu feedback en feedforward. Hierdoor voorkom je dat er negativiteit sluimert in de onderstroom en blijft de energie en spirit hoog.
  • Door snelle wisselingen in teamsamenstelling is voortdurend aandacht en onderhoud in investeren in elkaar en onderlinge relaties nodig. Het gevoel van onderling vertrouwen en verbinding maakt het verschil op de bedrijfstrots en hiermee op het uiteindelijke resultaat. 
Start up wendbaar organiseren