klantcases

Van functionele naar klantgerichte ketenorganisatie


“Eerst versimpelen en dan opnieuw verbinden met de klant en met elkaar”, dat was de intentie van de Raad van Bestuur om via een reorganisatie te komen van een functionele naar een klantgerichte ketenorganisatie. Het versimpelen werd aangebracht met een reorganisatie wat met een forse bezuiniging gepaard ging. Hierdoor ontstonden nieuwe teams die opnieuw met elkaar moesten verbinden.

Dit was de doelstelling van een reboarding programma, waarbij ik de top 100 in verschillende nieuwe teams heb begeleid. In een tweedaags programma werd ervaringsgericht outdoor leren gecombineerd met reflectie en elkaar beter leren kennen. Hierdoor ontstond een beter begrip van de nieuwe organiseerprincipes en heeft elk team een teamconvenant opgesteld waarin ze de nieuwe ambitie vertaalden naar concrete strategische thema’s, rolverdeling en gewenst leiderschap.

De teamleden hebben hun persoonlijke geschiedenis met elkaar gedeeld, hun samenwerking tot nu toe geëvalueerd en daarvan intenties afgeleid voor gewenst leiderschap, gedrag en teamvaardigheden. Door een dieper begrip van ieders drijfveren, weerstand en gewoontepatronen van de persoonlijkheid, ontstond er een dieper besef van de bestaande teamkwaliteiten, cultuur en ontwikkeluitdaging.

Het commerciële en operations leiderschapsteam heb ik een jaar lang begeleid bij de realisatie van het teamconvenant. Verschillende ketenteams zijn met elkaar samengebracht om elkaar beter te leren kennen om op deze manier bij te dragen aan een verbetering van de samenwerking over de hele keten. De follow up van de onderliggende teams zijn in een train de trainer van enkele HR Business Partners na deze impactvolle start over gedragen aan de interne organisatie.

Belangrijke lessen en inzichten uit dit programma zijn:

  • Veel managers zijn sterk inhoudelijk gedreven en worden sterk bevraagd op hun expertise in de hiërarchie. Een rolshift is nodig naar meer balans tussen resultaat- en mensgericht leiderschap met meer aandacht voor communicatie en verbinding met mensen.
  • De mentale intelligentie (IQ) wordt sterker gewaardeerd en benut dan de emotionele intelligentie (EQ). Alle teamvaardigheden doen een beroep op emotionele vaardigheden en die kunnen versterkt worden: feedback geven en ontvangen, besluitvorming en conflictoplossing. Dit vraagt meer aandacht voor proces en procedure ten opzichte van focus op de inhoud.
  • Een heldere en eenduidige visie op organiseren is nodig. Wat is de way of working die een ketengerichte organisatie versterkt? Hoeveel tijd besteden we aan de way of working in onze directie- en managementteams?
  • Veel gewoontepatronen onder druk houden ongewenste hiërarchische reflexen in stand, zoals versnellen en druk verhogen, rationaliseren en vermijden. De sleutel tot ketengericht werken ligt in het loslaten van de hiërarchische reflexen en besturingsprincipes.
Van functionele naar klantgerichte ketenorganisatie