aanbod

team- en organisatie ontwikkeling


Effectief teamwork kan niet los gezien worden van persoonlijk leiderschap, verbinding met de omgeving en de gezamenlijke teamdoelstellingen. Effectief teamwork vraagt kort gezegd om verbinding van ‘ik’, ‘wij’, ‘zij’ en ‘het’.

Team- en organisatie ontwikkeling

Teal Team Programma

In het Teal Team Programma verbind ik integraal 4 dimensies van organiseren: ik (zelfbewustzijn, persoonlijk leiderschap, vitaliteit en zingeving), wij (veilig leerklimaat, teamvaardigheden en onderlinge communicatie), zij (verbinding met ecosysteem van klanten, medewerkers, partners) en het (ambitie, waarden, doelen en resultaten). Daarnaast dienen de richting en leiderschap in lijn te zijn met de besturing en inrichting van de organisatie.

Teal | Team- en orgasatie ontwikkeling

Ik bekijk teamontwikkelvragen altijd in de context van de organisatie en het grotere geheel van strategie, marktontwikkelingen en gewenste beweging in bijv. cultuur of leiderschapsontwikkeling. Teamontwikkeling omvat en overstijgt leiderschapsontwikkeling en is de katalysator voor organisatieontwikkeling. Ontwikkeling is geen ‘quick fix’. Dit betekent dat ik gemiddeld een jaar betrokken ben om intenties ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en om de gewenste shift ook daadwerkelijk om te zetten in nieuw gedrag, vaardigheden en overtuigingen.

Het Teal Team Programma is een jaarproces met een ritme van teamreflectie en onderzoek naar wat nodig is om als team te excelleren als high energy team. In een ritme van bijeenkomsten en high impact training wordt gewerkt aan:

  • Elkaar op een dieper niveau leren kennen zodat de onderlinge interactie verloopt in een sfeer van onderling vertrouwen.
  • Diepgaand zelfonderzoek van de eigen kwaliteiten, controlemechanismen van de persoonlijkheid en wat leidt tot ont-wikkeling van de ongewenste effecten van de gewoontepatronen.
  • Inrichting (besturing, mandaat besluitvorming en werkwijze) afstemmen op de gewenste richting en gedrag (verrichting).
  • Versterken van teamvaardigheden zoals feedforward, dialoog en verbindende communicatie, besluitvorming, conflictoplossing en besturing die randvoorwaardelijk zijn om te komen tot de gewenste (cultuur)beweging en resultaten.
  • Investeren in de vaardigheid om het netwerk van relaties in het ecosysteem effectief te betrekken, waaronder klanten, medewerkers, partners en interne stakeholders.

Lees meer over de werkwijze.

Bewust managen van de onderstroom

Weleens gehoord over de boven- en de onderstroom, maar je weet niet precies wat het inhoudt of wat dat van jou als leidinggevende vraagt? Loopt de samenwerking tussen teamleden stroef? Is de energie in je team laag en sfeer vaak negatief? Besteed je veel aandacht aan inhoud en resultaat, en besef je dat de onderlinge samenwerking het verschil maakt? Benieuwd welke tools je kunt inzetten om effectieve samenwerking in het team te realiseren?

Tweedaagse Masterclass
Deze tweedaagse Masterclass gaat over het effectief managen en begeleiden van de boven- én onderstroom. De bovenstroom is wat je kunt zien en horen, gaat over inhoud, resultaat, feiten, doelstellingen, procedures. Veel van wat zich in een organisatie afspeelt, speelt echter in de onderstroom. De cultuur, relaties, gevoelens, emoties, vertrouwen en sociale veiligheid.

De bovenstroom vraagt om analytische vaardigheden. De onderstroom vraagt aandacht in het hier en nu, aanvoelen, systemisch bewustzijn en emotionele intelligentie.

Deze Masterclass geeft je de handvatten en inzichten om de onderstroom bewust te managen. Ervaar wat de impact is van jouw persoonlijkheid en mindset, welke interventies effectief zijn en welke niet, hoe je effectief omgaat met weerstand en het belang van emotionele intelligentie.

Deze Masterclass bestaat uit twee losse trainingsdagen. In de tussentijd oefen je in de praktijk. Deze ervaringen neem je mee naar de tweede dag waarin we dieper ingaan op jouw persoonlijke vragen.

Interesse?
Meer informatie over deze Masterclass lees je in deze flyer. De data voor de open inschrijving worden binnenkort bekend gemaakt.

Deze Masterclass geven we ook in company. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar Jacqueline van Onzenoort voor informatie over de mogelijkheden.