aanbod

team- en organisatie ontwikkeling


Effectief teamwork kan niet los gezien worden van persoonlijk leiderschap, verbinding met de omgeving en de gezamenlijke teamdoelstellingen. Effectief teamwork vraagt kort gezegd om verbinding van ‘ik’, ‘wij’, ‘zij’ en ‘het’.

Team- en organisatie ontwikkeling

Teal Team Programma

In het Teal Team Programma verbind ik integraal 4 dimensies van organiseren: ik (zelfbewustzijn, persoonlijk leiderschap, vitaliteit en zingeving), wij (veilig leerklimaat, teamvaardigheden en onderlinge communicatie), zij (verbinding met ecosysteem van klanten, medewerkers, partners) en het (ambitie, waarden, doelen en resultaten). Daarnaast dienen de richting en leiderschap in lijn te zijn met de besturing en inrichting van de organisatie.

Teal | Team- en orgasatie ontwikkeling

Ik bekijk teamontwikkelvragen altijd in de context van de organisatie en het grotere geheel van strategie, marktontwikkelingen en gewenste beweging in bijv. cultuur of leiderschapsontwikkeling. Teamontwikkeling omvat en overstijgt leiderschapsontwikkeling en is de katalysator voor organisatieontwikkeling. Ontwikkeling is geen ‘quick fix’. Dit betekent dat ik gemiddeld een jaar betrokken ben om intenties ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en om de gewenste shift ook daadwerkelijk om te zetten in nieuw gedrag, vaardigheden en overtuigingen.

Het Teal Team Programma is een jaarproces met een ritme van teamreflectie en onderzoek naar wat nodig is om als team te excelleren als high energy team. In een ritme van bijeenkomsten en high impact training wordt gewerkt aan:

  • Elkaar op een dieper niveau leren kennen zodat de onderlinge interactie verloopt in een sfeer van onderling vertrouwen.
  • Diepgaand zelfonderzoek van de eigen kwaliteiten, controlemechanismen van de persoonlijkheid en wat leidt tot ont-wikkeling van de ongewenste effecten van de gewoontepatronen.
  • Inrichting (besturing, mandaat besluitvorming en werkwijze) afstemmen op de gewenste richting en gedrag (verrichting).
  • Versterken van teamvaardigheden zoals feedforward, dialoog en verbindende communicatie, besluitvorming, conflictoplossing en besturing die randvoorwaardelijk zijn om te komen tot de gewenste (cultuur)beweging en resultaten.
  • Investeren in de vaardigheid om het netwerk van relaties in het ecosysteem effectief te betrekken, waaronder klanten, medewerkers, partners en interne stakeholders.

Lees meer over de werkwijze.