aanbod

Leiderschaps­ontwikkeling


Wendbaar leiderschap is de vertaling van agile leiderschap: flexibel en veerkrachtig zijn, in staat om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden. De sleutel tot wendbaarheid zit in zelfreflectie, in de bereidheid om te kijken naar het effect van jouw eigen wereld- en mensbeeld en gedrag op anderen.

Ontwikkeling wendbaar leiderschap

Teal Leiderschap Programma

Het verruimen van zelfbewustzijn en versterken van persoonlijke leiderschap is de sleutel tot wendbaar leiderschap. Het Teal Leidershap Programma is volledig gericht op het verdiepen en verruimen van bewustzijnsontwikkeling. Je ervaart wat het betekent om vanuit anders zijn, anders te gaan kijken en anders te gaan doen. Je integreert hierbij de inzichten uit de psychologie en moderne wetenschappen uit het westen met de eeuwenoude wijsheid uit het oosten. Je vergroot jouw impact en emotionele competentie en je leert wat intuïtief en coachend leiderschap werkelijk inhoudt. Je beseft dat de transformatie naar wendbaar leiderschap zit in een losse grondhouding en zijnsstaat en dat dit leiderschap vraagt van binnen naar buiten. Alleen dan ben je in staat op adaptief in te spelen op de operationele en strategische uitdagingen van jouw organisatie. 

Teal | Leiderschapsontwikkeling

In een impactvol ervaringsgericht programma, komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Zelfinzicht in de persoonlijkheid en haar gewoontepatronen
  • De kracht van aandacht in het nu
  • Emotie en verbinding
  • Effectieve communicatie en invloed

Naast het vergroten van inzichten, wordt er zoveel mogelijk ervarings- en potentieelgericht gewerkt vanuit het gedachtengoed van Transformational Presence.

Het Teal Leiderschap Programma kan in company worden aangeboden. Kijk voor inspiratie over een mogelijke opbouw, naar het leiderschapsprogramma Power of Presence. Via het leiderschapsprogramma Power of Presence is open inschrijving mogelijk.

Lees meer over de werkwijze.