Wat kenmerkt teal organisaties?

Wat kenmerkt teal organisaties?

Frederic Laloux heeft in zijn boek Reinventing Organisations (2015) drie doorbraken ontdekt van Teal organisaties die in staat zijn zich snel aan te passen aan de complexiteit en snelheid van veranderingen in de omgeving:

  • zelfmanagement (horizontale afstemming tussen mensen),
  • heelheid (vol-ledige potentieel van mensen) en
  • evolutionair doel (aanvoelen wat nodig is om in te spelen op ontwikkelingen).

Volgende fase in bewustzijn

Laloux geeft hierbij aan dat dit vraagt om een volgende fase in bewustzijn en paradigma waarmee mensen in een organisatie naar de wereld kijken. Voor een toelichting hierop maakt hij van de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid, mensen en organisaties. Om zich aan te passen aan toenemende complexiteit van omstandigheden, is de mensheid in staat gebleken nieuwe vermogens te ontwikkelen om met deze omstandigheden adequaat om te gaan. De menselijke aard verandert als de omstandigheden van het bestaan complexer worden.

Spiral Dynamics

De nieuwe vermogens worden door nieuwe drijfveren of waardesystemen mogelijk gemaakt. Deze nieuwe vermogens omvatten en overstijgen de voorgaande waardensystemen. Beck en Cowan hebben het werk van Graves (1914-1986) over waardesystemen doorontwikkeld met behulp van kleuren in Spiral Dynamics. Deze kleuren staan voor denk en actie strategieën, ook wel paradigma’s of wereldbeelden genoemd. Zo zijn er door Graves, Cowan en Beck 8 waardensystemen ontdekt met 8 wereldbeelden die telkens in complexiteit toenemen. De ontwikkeling van waarden volgt een slingerbeweging van individueel (ik) naar collectief (wij) en weer terug. Het wereldbeeld is een cluster aan waarden, gedachten, motieven en overtuigingen waarmee mensen en organisaties zich een beeld vormen van de werkelijkheid en dat richting geeft aan hoe we denken, hoe we beslissingen nemen en hoe we prioriteiten stellen in ons leven. Elk waardesysteem kent positieve en negatieve, gezonde en ongezonde elementen. Ieder waardesysteem heeft zijn kwaliteiten en creëert door zijn tekortkomingen zelf de aanleiding voor de ontwikkeling van een volgend waardesysteem. Er is geen enkel waardesysteem beter of minder dan het andere. Het gaat om de optimale fit tussen omstandigheden en vermogens. Meer complexe waardesystemen omvatten en overstijgen de voorgaande systemen. Dit maakt ze niet beter, maar beter in staat voor een adequate respons op de omstandigheden.

Organisatieontwikkeling

Werken met het Spiral Dynamics waardenmodel biedt een denkkader voor het omgaan met ontwikkelvragen in organisaties, teams en leiderschap. Het draagt bij aan een heldere ordening van de aanwezige waardensystemen bij mensen, teams en organisaties. Daarnaast biedt het inzicht hoe medewerkers waarschijnlijk gaan reageren op veranderingen. Ook biedt het aanknopingspunten voor een aanpak hoe een transformatie van een ineffectief waardensysteem of cultuur naar een effectiever waardensysteem gerealiseerd kan worden.

In dit filmpje van Peter Green wordt deze ontwikkeling op een treffende wijze inzichtelijk gemaakt. Laloux heeft zijn eigen indeling in kleuren gehanteerd van bewustzijnsontwikkeling, waarbij hij het gedachtegoed van Spiral Dynamics als een van zijn inspiratiebronnen heeft gehanteerd.

Leave a Reply

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Teal en download gratis het ebook Wendbaar organiseren en Power of Presence. Deze e-mail nieuwsbrief komt maximaal twee keer per jaar.

Je inschrijving is gelukt. Je krijgt een e-mail om te bevestigen dat je je hebt ingeschreven. Klik op de link en dan word je doorgestuurd naar de downloadpagina voor je gratis ebooks!