Wanneer maken we er nu echt werk van?

Het boek Vrije energie – schoon, veilig, goedkoop en onbeperkt energie van de 21e eeuw van Jeane Manning & Joel Garbon (geschreven in 2009 en in 2020 vertaald in het Nederlands omdat de tijd er nu rijp voor lijkt te zijn) heeft mij op verschillende redenen geïnspireerd:

  • Het boek laat zien dat er al vele decennia vele uitvindingen gedaan zijn door energiepioniers die het mogelijk maken om een werkelijke oplossing te bieden voor de energie- en klimaatcrisis in de wereld met goedkope, schone en werkelijk duurzame energievoorziening. Wat is ervoor nodig om als mensheid deze transformatie ook daadwerkelijk door te maken?
  • Ik begeleid al jaren veel mensen en teams in de energiewereld en ik heb hier niet eerder gehoord over de mogelijkheid van Vrije energie. Hoe kijken de deskundigen aan tegen de beloften die in dit boek gedaan worden? Wat wordt er mogelijk als de collectieve intelligentie van deze energiebedrijven wordt ontsloten om de belofte van Vrije energie dichterbij te brengen?
  • Het vraagt om een paradigmashift in de natuurkundige wetten die tot nu toe gangbaar zijn. Dit roept veel weerstand op bij de bestaande belanghebbenden. Wat is nodig om deze transformatie te realiseren en hoe kan de New Energy Movement (NEM vanaf 2003) van onderop via open source tot doorbraken komen?
  • De oplossing van Vrije energie maakt gebruik van natuurwetten zoals resonantie en gaat uit van het kwantumveld met overeenkomsten tot de bron van levensenergie (Chi of Prana) . Hoewel ik natuurkunde ingewikkeld blijf vinden, geloof ik zeer in de universele principes en wetmatigheden.

Het is indrukwekkend om te lezen hoeveel weerstand de vaak extrinsieke uitvinders hebben ondervonden bij het geaccepteerd krijgen van hun uitvindingen. De weerstand tegen verandering in de energiesector is blijkbaar rechtevenredig met de rijkdom en de politieke invloed in die sector. Er zijn dan ook heel wat belanghebbenden die profiteren van de energiesector, zoals eigenaren en bouwers van elektriciteitscentrales, raffinaderijen, pijpleidingen, tankstations; miljoenen werknemers in de raffinaderijen en elektriciteitscentrales, bedienden van tankstations en overheden die belastinginkomsten ontvangen van brandstof- en elektriciteitsbedrijven.

De gevestigde orde heeft er voor gezorgd dat de uitvindingen op het gebied van vrije energie zijn gestopt nog voordat ze op de markt konden komen. Denk hierbij aan:

  • Academische onderdrukking door negeren, belachelijk maken, afwijzen van artikelen of het beschuldigen van fraude of plagiaat. De gevestigde orde staat blijkbaar niet zomaar toe dat de wetenschappelijke wetten worden weerlegd.
  • Weigeren van financiering waardoor de uitvinding niet marktrijp kan worden gemaakt.
  • Juridische procedures en weigeren van octrooien
  • Bedreigingen of moord(aanslagen) van de uitvinders
  • Vernietiging van eigendommen en documentatie.

Binnenkort verschijnt ook een tweede boek van Jeane Manning met als titel Verborgen energie dat in gaat op de reden waarom Vrije energie nog niet beschikbaar is in de wereld. Dat heeft vooral te maken met het spiritueel ontwaken van de mensheid als geheel: naarmate meer mensen de realiteit van vrije energie accepteren en er in de wereld steeds meer draagvlak is voor het achter ons willen laten van de ‘oude wereld’, het oude paradigma van schaarste en geweld, kan vrije energie pas werkelijk tot ontwikkeling komen.

We moeten de verandering worden die we in de wereld willen zien – Mahatma Gandhi