Universele wetten in Teal organisaties

Universele wetten in Teal organisaties

Laatst sneed ik me flink in mijn vinger. Het bloedde enorm. Ik weet dat ik van mijn houtje ga, als ik niet heel snel heel diep ademhaal. Na voldoende zuurstof toegevoegd te hebben, bleef ik op de been en een paar pleisters later stopte mijn vinger met bloeden. Pijnlijk was het wel, maar nu kon het helingsproces beginnen. De pleister er ’s nachts af om de zuurstof de kans te geven en wonder boven wonder, is nu zo’n twee weken later alleen nog een litteken getuige van deze lelijke wond.

Het zelfgenezend en zelforganiserend vermogen van het lichaam is een mooie metafoor voor Teal organisaties.

In het lichaam zijn geen managers, procedures en systemen die het genezen van vingers regelen. Alles in het lichaam werkt met elkaar samen om tot een complex en dynamisch samenspel te komen voor alle processen in het lichaam. Bemoeienis van buitenaf vertraagt deze processen. Is dat in organisaties ook niet het geval? Dat als we de natuurlijke processen de ruimte geven, er meer groei en ontwikkeling mogelijk is?

De hele olifant in beeld

Marja de Vries heeft in haar boek ‘de hele olifant in beeld’ een prachtig inzicht geven in 7 universele natuurwetten. Deze wetten organiseren alles wat leeft. Het basisprincipe hierbij is dat alles in essentie uit energie bestaat en alles onderling is verbonden. Alles is permanent in verandering en ontwikkeling en organiseert zich in een dynamische balans. Hoe zou het er in onze organisaties aan toe gaan als we ons managementdenken en systeemwereld zouden vervangen door deze 7 natuurwetten?

1. Wet van eenheid

 • Alles wat bestaat komt voort uit één en dezelfde eenheid of bron.
 • Er is een eeuwig en onveranderlijk verenigd veld dat aan alles ten grondslag ligt.
 • Alles en iedereen is met alles en iedereen verbonden.
 • Het achterliggende veld van intelligentie is het veld van universeel bewustzijn.
 • Alles keert uiteindelijk weer terug tot deze eenheid.

2. Wet van overeenstemming

 • Er bestaan verschillende niveaus van bewustzijn en werkelijkheid in het universum (beta, alfa, theta en delta).
 • Alle universele wetten zijn werkzaam op alle niveaus zodat er overeenstemming bestaat.
 • Alles is een reflectie van dezelfde universele principes.
 • Alle veranderingen in één laag beïnvloeden alle andere lagen.

3. Wet van trilling

 • Alles wat bestaat is beweging, want alles is energie en energie is nooit in ruste.
 • Energie volgt de weg van de minste weerstand (wet van overgave).
 • Er stroomt een constante stroom van subtiele levensenergie door alles heen.
 • Alles wat bestaat heeft een eigen uniek trillingspatroon. Ook elke gedachte, emotie of gemoedstoestand heeft een eigen trillingspatroon.
 • Alles is samengesteld uit vele verschillende trillingsfrequenties.
 • Gelijke patronen of structuren hebben de neiging om met elkaar mee te gaan trillen (principe van harmonische resonantie).

4. Wet van polariteit

 • Alles wordt gekenmerkt door een paar van tegengestelden.
 • Alle polariteit is relatief – alle tegengestelden kunnen worden verzoend.
 • We kunnen alleen iets waarnemen als het zich onderscheidt van iets anders. Zonder verschil is er geen waarneembaar universum.

5.Wet van ritme

 • Groei en ontwikkeling verlopen niet lineair en geleidelijk, maar cyclisch en sprongsgewijs.
 • Veranderingen kennen een cyclische beweging; dit is het grondpatroon van het leven en stopt nooit.
 • De permanente veranderingen resulteren in een volmaakte dynamische harmonie.
 • Tijd is een eindeloze serie cycli van een zich herhalend patroon.

6. Wet van oorzaak en gevolg

 • Iedere actie veroorzaakt een reactie en iedere reactie wordt veroorzaakt door een actie.
 • Toeval bestaat niet omdat alle gevolgen een oorzaak hebben.
 • Wat we zaaien, zullen we oogsten.
 • Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden.
 • Principe van wederkerigheid: wet van geven en ontvangen.

7. Wet van dynamische balans

 • Energie en vorm zijn de twee actieve beginselen bij het proces van creatie.
 • Er zijn twee actieve dynamische beginselen: het mannelijk principe (uitbreiding – yang) is naar buiten gericht en het vrouwelijk principe (samentrekking – yin) is naar binnen gericht.
 • De twee krachten creëren samen een staat van dynamisch evenwicht. Zonder deze is geen creatie en geen leven mogelijk.
 • Het vrouwelijk principe is tegengesteld en verbindend tegelijkertijd.
 • Het mannelijke is de taal van woorden, het rationele intellectuele niveau; het vrouwelijke is de taal van beelden en symbolen. Deze taal werkt op een dieper niveau dan de taal van woorden.
 • Voor ontwikkeling van ons bewustzijn is een onbalans in de richting van het vrouwelijk aspect noodzakelijk.
 • Alles wat bestaat heeft de inherente neiging om –net als een duikelaartje- bij iedere verstoring de balans te herstellen, zodat alles voortdurend ook weer terugkeert naar de situatie van de dynamische balans.

Hoe zou het zijn als we deze wetten zodanig doorgronden dat we ze kunnen leven in organisaties? Terwijl alles steeds sneller verandert, zijn de universele wetten onveranderlijk.

Transformatie chaordische periode

Wat we kunnen leren van de wet van ritme is dat tijden van transformatie onstabiele perioden zijn die worden gekenmerkt door het feit dat oude, niet langer werkzame structuren in elkaar storten, zonder dat het nieuwe reeds helder aanwezig is. Deze chaordische periode is voorwaardenscheppend voor een nieuwe vormen van organiseren die beter werken in nieuwe, complexe omstandigheden. We zijn alleen in staat om nieuwe vormen van organiseren te creëren voor de nieuwe complexe omstandigheden m.b.v. een verruiming van ons bewustzijn.

Intentie en de wet van trilling

Als het gaat om de Intentie van organisaties en mensen is de wet van aantrekking als afgeleide wet van trilling relevant: we trekken aan wat we uitzenden. Wat we zaaien, zullen we oogsten. Onze gedachten en emoties en onze bewuste en onbewuste overtuigingen bepalen onze trillingen en dus wat we uitzenden. Dat waar we onze aandacht op richten, trekken we in sterkere mate naar ons toe. We kunnen ervoor kiezen om die aspecten van onszelf te veranderen en bewust dat uit te zenden wat we aan willen trekken. We kunnen hiermee bewuste ‘veroorzakers’ worden met een zuivere intentie, een gevoel van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en het vermogen om onze vrije wil te gebruiken om bewuste keuzes te maken.

Focus op oplossingen

Ons energiesysteem reageert op dat waar we onze aandacht op focussen en de mate waarin we dat doen. Door de aandacht op het probleem te richten in plaats van op de oplossing, zullen we door de werking van de wet van aandacht het probleem groter maken in plaats van kleiner. Dat is ook de reden dat Appreciative Inquiry zo effectief werkt: bewust de aandacht richten op wat er wel is en oplossingen in plaats van wat er ontbreekt of problemen.

Zo creëren we met onze gedachten, emoties en overtuigingen ook de conditie van ons eigen lichaam. We kunnen ons genezingsproces versnellen door een bewust positief gebruik van onze gedachten, emoties en innerlijke beelden. Laat ik dit de volgende keer nog eens wat bewuster doen als ik weer eens in mijn vinger snijd.

Leave a Reply

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Teal en download gratis het ebook Wendbaar organiseren en Power of Presence. Deze e-mail nieuwsbrief komt maximaal twee keer per jaar.

Je inschrijving is gelukt. Je krijgt een e-mail om te bevestigen dat je je hebt ingeschreven. Klik op de link en dan word je doorgestuurd naar de downloadpagina voor je gratis ebooks!