Een veranderende omgeving vraagt dat organisaties zich aanpassen en meebewegen zodat ze overleven. De mate van wendbaarheid van de organisatie wordt sterk beïnvloed door het aanpassingsvermogen van de mensen die er werken.
Verruimd bewustzijn van medewerkers zie ik als sleutel tot succes voor wendbare organisaties. Teal is een verruimde bewustzijnsstaat die uitgaat van een holistisch wereldbeeld.

In het programma Power of Presence staat bewustzijnsontwikkeling centraal met de focus op leiderschap vanuit Nu.

Gratis ebook Power of Presence, leiderschap vanuit nu

Schrijf je in voor updates van Teal en download gratis het

ebook Power of Presence, leiderschap vanuit nu.

Aanmelden voor het programma Power of Presence

Op 21 september 2020 start het eerstvolgende programma Power of Presence. Wil je meer weten, neem contact op met Jacqueline van Onzenoort (06-51548967) of Wijnand Schreurs (06-41747872).

Hier kun je de informatie over Power of Presence vinden en de data & investering van het eerstvolgende programma van dit ‘life changing’ leiderschapsprogramma.

Power of Presence (PoP) is een stevig leiderschapsprogramma waarin ervaren, denken, voelen en doen centraal staan. Speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en ervaren professionals die in hun persoonlijke effectiviteit en leiderschap een wezenlijke groei willen doormaken.
Leidinggevenden en ervaren professionals verlangen meer en meer naar een nieuwe manier van leiderschap. Een manier enerzijds is gericht op het ‘wat’: de te beoogde resultaten en het creëren van een duurzame toekomst. En anderzijds op het ‘hoe’: het inspireren, vertrouwen geven en verbinden met oog voor het welbevinden en het potentieel van medewerkers. Het PoP-programma verbindt deze twee elementen.
Het programma is een mix van theorie, zelf ervaren, vernieuwende zienswijzen en reflectie.

Meer zelf bewustzijn, meer zelfvertrouwen en met minder (in)spanning meer resultaat
Tijdens het PoP-programma ontwikkel je jezelf en vergroot je je innerlijke flexibiliteit en bewustzijn, wat leidt tot meer vrijheid, kracht en authenticiteit. Je breidt je repertoire van interventiemogelijkheden uit, leert wat in welke situatie effectief is en ontwikkelt het vermogen om dicht bij jezelf te blijven, en vanuit kracht in plaats van macht te leven en te werken.
Wanneer je je bewust wordt van je oude, vaak hardnekkige patronen, aannames en neigingen, verliezen ze hun kracht. Je creëert ruimte in jezelf en laat je niet meer (of minder snel) drijven door dwangmatigheden.

Resultaten

  • Je hebt een groter zelfbewustzijn ontwikkeld.
  • Je communiceert duidelijker en effectiever.
  • Je ervaart meer handelingsvrijheid en kracht.
  • Je ervaart meer energie en een toename van innerlijke balans en zelfvertrouwen.
  • Je weet hoe je in verschillende omstandigheden inspirerend en effectief kunt zijn.
  • Je kunt beter omgaan met de emoties en weerstand van jezelf en van anderen.
  • Je weet hoe je vanuit verschillende perspectieven kunt kijken en hoe je je acties kunt afstemmen op het niveau dat nodig is om het beoogde resultaat te bereiken.

Aanmelden voor Power of Presence
Op 11 maart 2020 start het eerstvolgende programma Power of Presence. Wil je hier meer over weten, neem contact op met Wijnand Schreurs via 06-41747872 of Jacqueline van Onzenoort via 06-51548967.

Wil je eerst meer lezen: schrijf je in voor de updates van Teal en download het gratis eBook Power of Presence, leiderschap vanuit nu.