Managementlingo: hoe we met taal onze organisaties programmeren.

Managementlingo: hoe we met taal onze organisaties programmeren.

We weten van Neuro Linguistic Programmeren (NLP) al wat langer dat we met onze taal onze hersenen kunnen programmeren. Interessant om te herkennen dat we met dezelfde taal ook ons managementdenken en onze organisaties hebben geprogrammeerd. Hoe langer je erbij stil staat, hoe meer termen je kunt toeschrijven aan klassiek georienteerde en moderne organisaties met nieuwe vormen van organiseren.

Managementlingo

Spreken we in klassiek georiënteerde organisaties over projecten, programma’s met bijbehorende projectmanagers, programmamanagers en stuurgroepen die verantwoordelijk zijn voor uitrollen, implementeren en borgen van nieuwe (IT) systemen, spreken we bij nieuwe vormen van organiseren over tribes, squads en scrumteams die continu verbeteren en samen met de scrummaster en productowner verantwoordelijk zijn voor planning in backlogs en verbinding door stakeholderengagement.

 

Intuïtief aanvoelen

Strategie wordt niet meer in meerjarenplannen bedacht door een aparte afdeling Strategie, maar multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor co-creatie met klanten en leveranciers en voelen intuïtief aan wat de behoefte is van de markt. Ook de instrumenten en systemen zijn afgestemd op het paradigma van organiseren. Waar controle, voorspellen en beheersen centraal staat, wordt dit verwerkt in de besturingssystemen en (HR) instrumenten. Denk hierbij aan KPI’s, dashboards, BU reviews, planning- en control en budgetcycli en tijdschrijven. Onze Human Resources die beheerst worden door personeelsnummers, rationele functiebouwwerken en functiewaardering, cao en spelregels voor recruitment en beoordelings- en beloningssystematieken worden in moderne organisaties als Human Beings op hun heelheid en volle potentieel aangesproken en geven elkaar continu feedback; transparantie over beloning is vanzelfsprekend en de adviesmethode en een krachtige bedoeling van de organisatie maken budgetten overbodig.

 

Leiderschap

IQ maakt plaats voor EQ en spiritualiteit neemt haar positie in naast de dominantie van rationaliteit. Waar taakgericht en directief leiderschap decennialang haar impact heeft gehad, dringt steeds meer het besef door dat verbindend, dienend en coachend leiderschap nodig is om mensen de ruimte te geven vanuit eigen kracht vanuit hun diepere Intentie hun bijdrage te laten leveren aan de bedoeling van de organisatie.  De Raad van Bestuur maakt plaats voor de Raad van Inspiratie en de CIO wordt de Chief Inspiration Officer.

 

Nieuw op alle niveaus van organiseren delogischeniveaus-02[1]

Wat we ook van NLP hebben geleerd is dat als je geloofwaardig wilt zijn in nieuwe vormen van organiseren, je dit op alle lagen van je doen en laten oftewel je hele paradigma van organiseren dient door te voeren. Anders wordt de visie niet congruent tot uiting gebracht in gedrag, instrumenten en resultaten en dat is voelbaar voor iedereen. De zogenaamde logische niveaus van organiseren helpen ook de gewenste organisatieontwikkeling op het juiste niveau te stimuleren. Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot een verandering op een lager niveau.  Een eerste verkenning ziet er als volgt uit:

  Klassieke organisaties Nieuwe organisaties
Intentie Beheersen en voorspellenManagen, meerjarenplannen Ontvouwen vanuit bedoelingLeiden vanuit de toekomst
Waarden Controle, hiërarchie beheersbaarheid, voorspelbaarheid, zekerheid Gelijkwaardig, heelheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
Overtuigingen Mensen moeten extrinsiek gemotiveerd worden: straffen en belonen. Medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd, willen meesterschap ontwikkelen, willen autonomie en betekenisvol zijn.
Vaardigheden Meten is weten, motiveren, projectmanagement, management vaardigheden. Continu verbeteren, leren door evalueren, persoonlijk leiderschap, eigen kracht.
Gedrag Beoordelen en belonen, mensen gedragen zich naar hun targets. Medewerkers beoordelen zichzelf en nemen spanningen weg samen met klanten.
Systemen KPI’s, Management Informatie Systemen, HR instrumenten. Functiebeschrijvingen. Team Informatie Systemen, transparant voor iedereen, rollen, continue feedback.
Resultaten Gepland en voorspelbaar resultaat; blauwdruk. Organisch, adaptief hier en nu, innovatie.

Een paradigmashift als deze kost tijd en de marktomstandigheden bepalen of nieuwe vormen van organiseren nodig zijn om hierop adequaat in te spelen. Toch vind ik het opvallend dat ook ongeacht deze omstandigheden veel mensen het perspectief dat nieuw organiseren biedt zo’n aanlokkelijk en inspirerend perspectief vinden. De kracht van taal.

Leave a Reply

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Teal en download gratis het ebook Wendbaar organiseren en Power of Presence. Deze e-mail nieuwsbrief komt maximaal twee keer per jaar.

Je inschrijving is gelukt. Je krijgt een e-mail om te bevestigen dat je je hebt ingeschreven. Klik op de link en dan word je doorgestuurd naar de downloadpagina voor je gratis ebooks!