De kracht van intentie bij loopbaanvragen

De kracht van intentie bij loopbaanvragen

Als coach krijg ik regelmatig mensen in mijn praktijk met loopbaanvragen. “Ik wil een volgende stap zetten in mijn carrière, maar ik weet niet goed hoe ik dat aan moet pakken.” Of: “Ik vraag me wel eens af hoe zinvol mijn werk op dit moment is en ik heb behoefte aan meer zingeving. Hoe kom ik er achter wat er voor mij echt toe doet?” 

Loopbaanvragen kun je samenvatten met de kernvragen: wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik? hoe ga ik ga bereiken? De sleutel zit vooral in het onderzoeken van de eerste vraag ‘wie ben ik’. Door het antwoord op deze vraag te onderzoeken, krijg je zicht op alle wikkels die omheen zijn ontstaan wat je kunt zien als ‘wie ik ben geworden’. 

Tijdens onze opvoeding en opgroeien ontwikkelen we een lijst met do’s en don’ts: hoe hebben we ons te gedragen wat en wat laten we zien aan de buitenwereld, aan welk beeld van onszelf zijn we gehecht? Wanneer mag ik er zijn? Wat moet ik en mag ik niet om hieraan te voldoen? Welk imago heb ik ontwikkeld naar de buitenwereld toe? Hoeveel zicht en zelferkenning heb ik op mijn kwaliteiten en mijn natuurtalenten? Hoeveel innerlijke zekerheid voel ik hierbij? Door allerlei mechanismen in het ontstaan van ‘wie je bent geworden’ en de ontwikkeling van de persoonlijkheid, kunnen we hierop korting geven. Kan ik het wel? Wie zit op mij te wachten? Kom ik op mijn leeftijd nog wel aan een andere baan? Geef je teveel korting, dan ga je aan jezelf, aan je eigen-waarde twijfelen. En zelftwijfel heeft een grote impact op je werk en op andere gebieden in je leven. 

Zelfonderzoek

Diepgaand zelfonderzoek tijdens een coachtraject helpt je om meer inzicht in te krijgen in je eigen talenten, krachten en gedragspatronen. Het resultaat is de vrijheid om te handelen en te zijn zoals je werkelijk bent. Zodat je wél weet hoe je die nieuwe stap in je loopbaan aan moet pakken.

Ieder mens heeft ook een eigen unieke missie of purpose in dit leven. Welke bijdrage wil ik of misschien zelfs wel, heb ik te leveren? Welke impact wil ik maken? Wanneer is mijn bijdrage wezenlijk en betekenisvol voor mij? Alleen door stil te staan bij deze vragen naar zingeving, komen er antwoorden. Alle antwoorden zijn al aanwezig, maar de juiste vragen en verdieping helpen hierbij. Hierbij mogen alle intelligenties betrokken worden zoals hoofd, hart en buik. Vooral de energie en taal van het hart is cruciaal om mee in verbinding te zijn voor deze wezenlijke levensvragen. Door onze rationele dominantie van het hoofd blijkt het niet vanzelfsprekend te zijn dat mensen de taal van hun hart kennen, laat staan volgen. Loopbaanontwikkeling wordt hiermee in plaats van een proces van buiten naar binnen (gericht op status, baanzekerheid, salaris, macht, aanzien) een proces van binnen naar buiten. Als je eenmaal zicht hebt op jouw interne kompas met jouw persoonlijke waarden, kun je niet meer terug.

Praktijkvoorbeeld

Ik heb laatst een man begeleid die tijdens het coachtraject plotseling burnt-out klachten kreeg en voor langere tijd niet in staat was om te werken. Een enorm impactvolle periode volgde. Mede dankzij deze persoonlijke crisis, zijn inzichten ontstaan die ervoor gezorgd hebben dat hij alle 4 energiebronnen is gaan onderzoeken: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Hij kwam erachter dat hij zo sterk was in wilskracht en doorzettingsvermogen, dat hij volstrekt de taal en signalen van zijn lichaam had verwaarloosd. Hij ontdekte dat hij als gevoelsmens nou juist zijn grootste kracht verwaarloosde: zijn gevoel, intuïtie was zijn grootste talent. Een proces van zelfcare volgde waarin hij allerlei nieuwe rituelen integreerde in zijn leven zoals o.a. meditatie en wandelen in de natuur. In het coachtraject leerde hij zijn gedragspatronen te doorzien die ervoor gezorgd hadden dat hij volledig uit balans was geraakt: een rijk arsenaal aan patronen om te kunnen voldoen aan verwachtingen van anderen en korting te geven op zijn eigen gevoel en behoeften. Hij doorzag zijn weerstand op dominant gedrag van anderen door te zien dat hij deze assertiviteit niet in zichzelf toeliet. Door zijn lef om met assertiviteit te oefenen in de praktijk door nee te zeggen en grenzen aan te geven, ontdekte hij dat mensen hier eigenlijk best voor open stonden.

Als rode draad door het coachgesprek liep de trage vraag: welke bijdrage wil ik graag leveren? Wanneer is dit voor mij betekenisvol? Door veel aandacht te geven aan deze vraag, kreeg hij zijn  intentie heel helder voor ogen. Hij creëerde en visualiseerde een nieuwe droombaan voor zichzelf waarin hij de beste versie van zichzelf kon zijn. Door zijn vernieuwde vermogen om mensen mee te nemen vanuit zijn hart in zijn visie en ideeën, werd deze functie als een belangrijke toegevoegde waarde gezien en heeft hij de opdracht gekregen om deze functie invulling te geven met veel vertrouwen hiervan van zijn directeur. Dit bleek een hersteld vertrouwen in zijn kunnen te zijn, want er was ook twijfel ontstaan bij deze directeur door zijn lange periode van uitval.

Wet van intentie

Dan weet ik weer waarom ik zo geniet van loopbaanbegeleiding: om mensen een zetje te geven te leven in verbinding met zichzelf en vanuit hun eigen innerlijke kompas. Ik geloof erin dat als we in overeenstemming leven met de universele wetten of principes, we in balans en harmonie zijn met onszelf, anderen en het grotere geheel. Deze wetten zijn universeel voor alles en iedereen. De wetten werken altijd; ze kunnen niet nìet werken. Ze kunnen zich niet nìet voordoen. Alle wetten samen vormen een eenheid. Ze hangen onderling samen en werken op elkaar in, ze versterken elkaars werking.

In dit voorbeeld is de wet van intentie in werking. Elke creatie start met verbeelding, visie, visualisatie, visionaire beelden. Er is eerst de scheppende gedachte, het idee, de verbeelding. Dan komt er intentie bij die de energie tot manifestatie richt. Intentie is de impuls en de motor tot schepping, het bewust richten van aandacht en energie.

Ben jij toe aan een volgende stap in je loopbaan en worstel je met de verdieping op de vragen: wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik? dan kun je veel baat hebben bij een 1-op-1 coachtraject. Ik help je om gedrags- en reactiepatronen te doorzien die jou bewust of onbewust tegenhouden om in je volle kracht te geloven. Zie voor meer informatie www.teal.nl

#coaching #leiderschap #loopbaanontwikkeling

Leave a Reply

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Teal en download gratis het ebook Wendbaar organiseren en Power of Presence. Deze e-mail nieuwsbrief komt maximaal twee keer per jaar.

Je inschrijving is gelukt. Je krijgt een e-mail om te bevestigen dat je je hebt ingeschreven. Klik op de link en dan word je doorgestuurd naar de downloadpagina voor je gratis ebooks!