De wereld buiten ons is een weerspiegeling van ons innerlijk

De wereld buiten ons is een weerspiegeling van ons innerlijk

Wat kunnen wij leren van deze wetten voor het organiseren van onze organisaties?

Marja de Vries heeft in haar tweede werk van een aanstaande trilogie ‘samenlevingen in balans’ (2014) de universele wetten zoals zij beschreven heeft in haar eerste werk ‘de hele olifant in beeld’ vertaald naar samenlevingen in de wereld in een historisch en toekomstig perspectief.

Marja de Vries maakt onderscheid tussen samenlevingen in balans en samenlevingen uit balans.

Meer dan 5000 jaar geleden hebben blijkbaar wereldwijd duizenden jaren lang samenlevingen in balans bestaan die gekenmerkt werden door harmonie, stabiliteit en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en langere perioden van vrede, bloei en ontwikkeling. Deze samenlevingen in balans zijn onder de voet gelopen door de indo europeanen die een cultuur kenden gekenmerkt door hiërarchie, patriarchaat en oorlog met onderwerping van vrouwen en vervreemding van de natuur.

Zij heeft de kenmerken van samenlevingen in en uit balans ontrafeld:

Samenlevingen in balans                                                       Samenlevingen uit balans

  • Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen               – Dominantie van mannen over vrouwen
  • Matriarchaat                                                                            – Patriarchaat, hiërarchie
  • Harmonie met natuur en spiritualiteit                               – Vervreemding van de natuur
  • verbinden als organisatieprincipe                                       – Rangschikken als organisatieprincipe
  • Naar binnen gericht, intuïtief                                               – Naar buiten gericht, rationeel
  • Zorgzame relaties gericht op vertrouwen                          – Basis wordt gevormd door religie wetenschap en economie
  • Cultuur in harmonie met natuur                                         – Cultuur in strijd met universele wetten
  • Hogere zelf staat centraal                                                      – Angsten van ego domineren, leiders nodig

De wijsheid van samenlevingen in balans is godzijdank bewaard gebleven, dankzij wisdomkeepers over de hele wereld. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw komen deze wisdomkeepers naar buiten om deze wijsheden te delen voor toekomstige generaties, juist op het moment dat de wereld in transformatie is. De wisdomkeepers geven aan dat de oorzaak van de wereldwijde problemen zit in het feit dat we als individuen en als samenlevingen lange tijd niet in overeenstemming met de universele wetmatigheden hebben gehandeld.

Yin boven yang

Opvallend is de waarde die samenlevingen in balans hechten aan vrouwelijkheid boven mannelijkheid. In veel tradities wordt de beweging naar buiten aangeduid als mannelijk (yang) en de beweging naar binnen als vrouwelijk (yin). Alles bestaat uit een fysiek, sterfelijk, mannelijk aspect en een niet fysiek, onsterfelijk vrouwelijk aspect die samen een eenheid vormen. Dan kan de levensenergie zonder beperking door ons heen stromen, waardoor optimaal functioneren mogelijk wordt. Als yin en yang in balans zijn met elkaar, ontstaat onze natuurlijke staat van zijn en de staat van bewustzijn waarin we ons optimaal kunnen ontwikkelen.

Yin en yang helpen elkaar als een gaspedaal en rem. Ze vormen samen de basis van heelheid. De vrouwelijke energie is de energie van de stabiliteit (rem) en de mannelijke energie, de energie van de flexibiliteit (gaspedaal). Ons vrouwelijke, voelende aspect wordt ook aangeduid als ons Hoger Zelf en is het aspect van ons waardoor we kunnen beschikken over een holistische visie. Op basis van de dynamische balans tussen de beide helften kennen alle natuurlijke systemen een inherente neiging om de staat van dynamische balans te handhaven en bezitten ze een zelforganiserend vermogen. Waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, opent het de weg naar alle vormen van organisatie gebaseerd op verbinding, gelijkwaardigheid en zelforganisatie.

Diepere Intentie als ruiter

Alleen wanneer de twee energieën yin en yang samenwerken, ontstaat er balans en kan er een goede wereld worden voortgebracht. Dit is de situatie waarbij ons vrouwelijke, hogere zelf de ruiter is die de teugels in handen heeft en ons mannelijke fysieke zelf als het paard dienstbaar aan de wensen van ons hogere zelf. Als ons hogere zelf als de ruiter de teugels in handen heeft is het mogelijk dat ons hogere zelf de richting bepaalt tijdens onze levensreis. Voor ieder van ons geldt dat we naar dit leven zijn gekomen met een unieke missie, een unieke zielenwens. Ons individuele levensdoel is om onze unieke talenten te ontwikkelen en daarmee op een unieke wijze bij te dragen aan het welzijn van alles en iedereen. Iedere ziel verlangt ernaar om zich verder te ontwikkelen in de richting van verruiming van bewustzijn waardoor we steeds meer in contact zullen zijn met wie we in essentie zijn.

Alles wat leeft leert, want leven is in essentie een proces van groeien, leren en ontwikkelen. Leven is synoniem met leren. Het doel van ons leven is om de beste versie te worden van jezelf door je ongemanifesteerde potentieel te vervullen voor het welzijn van alles en iedereen. Het verzorgen, koesteren en voeden van onze diepere Intentie is de meest wezenlijke taak in ons leven. De uitdaging is het in balans houden van het Zelf: spiritueel, emotioneel, fysiek en mentaal.

Belang voor organisatieontwikkeling

Ons wereldbeeld ligt expliciet en impliciet ten grondslag aan alles wat we vorm geven en dus ook de manier waarop we alles organiseren en de aard van de onderlinge relaties. We kunnen de innerlijke wereld en dus onze staat van bewustzijn zien als ‘de oorzaak’ van hoe we de wereld om ons heen ervaren en dus wat ons wereldbeeld is. Als onze staat van bewustzijn het wereldbeeld bepaalt, zijn onze bestaande organisaties dus een afspiegeling van ons innerlijk. Een innerlijk waar de angsten van het ego de behoefte aan controle omzetten in systemen en wantrouwen. We zijn wat we geloven. Het bepaalt ons gedrag, hoe we met de wereld om ons heen omgaan en ook de beelden die we hebben over een mogelijke toekomst. Hiërarchische systemen hebben de neiging te verstarren; de neiging vast te houden aan gewoonten en bij problemen voortdurend hetzelfde te doen.

Transformatie

De crisis van deze tijd is een kans voor een ingrijpende transformatie van bewustzijn. Tijden van diepgaande transformatie zijn onstabiele perioden die worden gekenmerkt door het feit dat oude, niet langer werkzame structuren in elkaar storten, waardoor het oude nog maar ten dele werkt, zonder dat het nieuwe reeds helder aanwezig is.

Dit uit elkaar vallen creëert vaak tijdelijk een chaotische situatie, die voorwaarden scheppend blijkt te zijn voor het ontstaan van nieuwe vormen van organisatie die beter werken in de nieuwe complexere omstandigheden.

We zijn alleen in staat om nieuwe vormen van organisatie te creëren voor de nieuwe complexere omstandigheden met behulp van een verruiming van ons bewustzijn. De situatie van onze wereld hangt daarmee af van de situatie van ons bewustzijn, van onze ziel. Ons bewustzijn en wereldbeeld bepaalt ook de manier waarop we organiseren.

Een transformatie naar een organisatie die in lijn is met de werking van de universele wetten vraagt een overeenkomstige verandering van ons wereldbeeld – onze ideeën over hoe de wereld in elkaar zit en wie wij als mens in essentie zijn.

Deze transformatie begint bij individuen die voldoende moed hebben om hun innerlijke balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect te herstellen en mede lang onderdrukte vrouwelijke aspect uit het individuele en collectief onderbewustzijn weer terug te brengen in ons gemeenschappelijk bewustzijn.

Als we ons leven  in overeenstemming brengen met de werking van de universele wetten, zullen we optimaal functioneren en zal wat we doen overeen komen met wie we in essentie zijn, zal het in balans zijn met het grotere geheel van het leven en bijdragen aan het welzijn van alles en iedereen.

In de fase van de evolutionaire cyclus waarin we spiritueel wakker zijn, ons bewustzijn voldoende ruim is en ons hogere zelf de leiding heeft, ervaren we leven in lijn met de universele wetten als vanzelfsprekend. Het vraagt dus om wakker worden, om bewustwording en om ons te herinneren wie we in essentie zijn en ervoor kiezen ons leven niet langer te laten domineren door angst.

Ik vind het een inspirerende gedachte dat we nu in een fase van de evolutie zitten waarin we collectief wakker worden waardoor deze transformatie mogelijk wordt.

Leave a Reply

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Teal en download gratis het ebook Wendbaar organiseren en Power of Presence. Deze e-mail nieuwsbrief komt maximaal twee keer per jaar.

Je inschrijving is gelukt. Je krijgt een e-mail om te bevestigen dat je je hebt ingeschreven. Klik op de link en dan word je doorgestuurd naar de downloadpagina voor je gratis ebooks!