Teal teamwork

Het Teal Team Programma is gericht op het creëren van een effectief en wendbaar team en geschikt voor zowel directie-, management- en professionele teams.

Randvoorwaarden teamwork
Mensen kunnen pas effectief samenwerken als ze elkaar vertrouwen. Wie zich veilig voelt, voelt zich meer betrokken, is eerder bereid tot het nemen van verantwoordelijkheid, en gaat conflicten minder snel uit de weg.

Helderheid over missie en waarden
Een organisatie met een duidelijke, betekenisvolle en aantrekkelijke bedoeling, werkt magnetisch. Mensen willen graag een bijdrage leveren en weten wat ze daarvoor moeten doen en laten. De waarden zijn hierbij het kompas voor handelen.

Persoonlijk leiderschap
Teamleden die bewust zijn van hun gedrag en overtuigingen in relatie tot anderen en bereid zijn zich te willen ontwikkelen, is de sleutel tot effectief teamwork.

Betrokkenheid van anderen
Wie zich betrokken voelt bij een verandering, is eerder geneigd bij te dragen aan de verandering. Dit geldt voor alle betrokkenen bij een team, zoals collega’s, klanten en aandeelhouders.

Discipline en procedures
Afspraken over werkritme en structuur van werken, afstemming en het monitoren van de resultaten, zorgen voor stabiliteit en kaders.

Veranderen kost tijd. Teal begeleidt teams een jaar lang. In dat jaar zijn er maandelijks reflectiemomenten. De frequentie waarin deze bijeenkomsten door Teal worden begeleid, nemen in de loop van het jaar af. Het gewenste resultaat en ritme van reflectie bepaalt het team tijdens de startworkshop.