Teal organiseren

Teal Organiseren werkt vanuit een integrale aanpak op persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Effecten van teamwork en leiderschap bestendig je in de organisatiestructuur en vanuit beleid, processen en procedures.

Organisatiestructuur
Uitdaging voor veel organisaties is een goede aansluiting tussen de richting, inrichting en verrichting van de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe structuur (inrichting) aansluit bij de missie en het gewenste gedrag? Teal laat de indeling van teams en afdelingen optimaal aansluiten op de visie op organiseren.

Organisatiecultuur
Een gezonde cultuur kenmerkt zich door gedeeld perspectief en bedrijfstrots. Cultuur zijn diepgewortelde waarden en vooronderstellingen die richting geven aan gedrag. De ontwikkeling naar wendbaarheid vraagt om een cultuurverandering. Om culturele patronen inzichtelijk te maken gebruiken wij twee diagnose-instrumenten: een collectief drijfverenDNA™ van WaardenManagement en een quickscan om te zien waar je staat en wat nodig is om je te ontwikkelen tot wendbare organisatie.

HR-praktijk, beleid en instrumentarium
Beoordeelt de leidinggevende de medewerkers, of beoordelen zij elkaar? En wie doet de werving en selectie van nieuwe collega’s? Wil je werken met zelforganiserende teams, dan dient de HR-praktijk aan te sluiten op de visie van organiseren.

Teal vervult hierbij afwisselend de rollen van adviseur, coach en teamcoach.