80% van effectief leiderschap wordt bepaald door emotionele intellingentie

80% van effectief leiderschap wordt bepaald door emotionele intelligentie

Sinds Daniel Goleman in 1995 het begrip emotionele intelligentie introduceerde in zijn gelijknamige boek, is het begrip – en daarmee de afkorting EQ – wereldwijd bekend. Zijn onderzoek toonde aan dat 80% van succesvol leiderschap wordt bepaald door EQ in plaats van IQ wat lange tijd was aangenomen. In een toekomst die in een steeds hoger tempo verandert en steeds complexer wordt, wordt emotionele intelligentie in ons leiderschap steeds crucialer. Emotioneel intelligente leiders zijn in staat tot het creëren van vitale en gezonde organisaties waarin informatie wordt gedeeld, waarin vertrouwen heerst, waarin mensen gezonde risico’s durven nemen en waarin relevante feedback groepsleren mogelijk maakt. Emotionele intelligentie is hierbij een sleutelcompetentie voor wendbaar leiderschap.

 

Emotionele schraalheid

Wendbaar leiderschap is de Nederlandse vertaling van het populaire ‘agile’ leiderschap. Als wendbaar leider ben je in staat snel, flexibel en adequaat in te spelen en je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Wendbaar leiderschap staat of valt met je vermogen tot emotionele intelligentie of emotionele maturiteit, maar helaas is er in veel van onze organisaties sprake van emotionele schraalheid: een beperkt vermogen om adequaat met gevoelens en emoties om te gaan.

Onze persoonlijkheid als bescherming van onze kwetsbaarheid

Een van de functies van ons ego of persoonlijkheid is om ons te beschermen tegen afwijzing en kwetsbaarheid. We ontwikkelen in onze persoonlijkheid allerlei controlemechanismen en gewoontepatronen om te voorkomen dat onze kwetsbaarheid in het openbaar zichtbaar is met als hoofdcategorieën vechten, vluchten of verlammen. Denk hierbij aan rationaliseren en weglachen. Helaas zijn we dan uit verbinding met ons zelf en met anderen omdat we ons verzetten tegen dat wat er op dat moment is. We gaan uit verbinding omdat we niet met emoties om kunnen gaan en omdat de omgeving niet veilig genoeg is om kwetsbaar te kunnen zijn.

Emotionele competenties

  • Emotioneel zelfbewustzijn: het registeren en herkennen van je gevoelens en emoties.
  • Zelfexpressie: de mate waarin je in staat je gevoelens en emoties te uiten.
  • Zelfmanagement: de mate waarin je in staat bent tot zelfbeheersing.
  • Empathie: invoelen en aanvoelen van gevoelens en emoties bij anderen.
  • Sociale vaardigheden zoals creatief en innovatief vermogen, conflictoplossing, beïnvloeden, onderhandelen, samenwerken en verbindende communicatie en dus effectief leiderschap. Eigenlijk alle samenwerkvaardigheden veronderstellen het vermogen tot emotionele intelligentie.

EQ is hiermee een van de energiebronnen uit ons potentieel als vitaal mens naast IQ (mentale vitaliteit), FQ (fysieke vitaliteit) en SQ (zingeving).

Leave a Reply

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Teal en download gratis het ebook Wendbaar organiseren en Power of Presence. Deze e-mail nieuwsbrief komt maximaal twee keer per jaar.

Je inschrijving is gelukt. Je krijgt een e-mail om te bevestigen dat je je hebt ingeschreven. Klik op de link en dan word je doorgestuurd naar de downloadpagina voor je gratis ebooks!