Hoe speel je effectief in op de complexiteit van marktomstandigheden? Hoe zorg je voor voldoende wendbaarheid? Hiervoor heb je alle creativiteit en potentieel van alle mensen in de organisatie nodig. Dit vraagt om meer ruimte voor zelforganisatie en horizontale sturing. Zelfmanagement vraagt om krachtig persoonlijk leiderschap waarin het volle potentieel benut wordt en waarbij de Intentie van mensen verbonden is met de missie van de organisatie. Teal coacht individuen 1 op 1 of in groepsverband in deze ontwikkeling van bewustzijn en vermogens. Lees verder
 
De shift van hiërarchische, verticale besturing naar horizontale besturing en afstemming maakt krachtig teamwork noodzakelijk. Dit vraagt teamleden die elkaar vertrouwen, in staat zijn tot het voeren van het echte gesprek, het maken van heldere keuzes en persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor de teamdoelen in het organisatiebelang. Teal begeleidt teams om te komen tot impactvolle teamresultaten. Lees verder
Teal organisaties zijn wendbaar en creëren de toekomst vanuit de diepere Intentie van mensen en organisatie. Dit vraagt om nieuwe vormen van organiseren met meer zelforganisatie en regelruimte. Zelforganisatie wordt bevorderd door een betekenisvolle missie, stimulerende cultuur, een dienende leiderschapsstijl, bewuste mensen die samenwerken in dynamische multidisciplinaire teams en de mate waarin zij erin slagen hun omgeving actief te betrekken. In onze integrale aanpak en programma’s verbinden we al deze aspecten met elkaar. Lees verder

 

Teal is een staat van bewustzijn

Teal bevordert de ontwikkeling van bewustzijn waarin vanuit heelheid en diepere Intentie van mensen en organisatie wordt samen gewerkt. Teal is de kleur groen blauw en is afgeleid van Spiral Dynamics (Graves) waarin waardesystemen of drijfveren zijn onderscheiden. Een waardesysteem is een set van waarden, motieven en overtuigingen die richting geven aan het denken en handelen. Teal is de bewustzijnsstaat die gehanteerd wordt om nieuwe vormen van organiseren uit te drukken met drie kenmerken: zelfmanagement, heelheid en evolutionair doel.

Meesterschap

In leiderschap en organiseren kan meesterschap ontwikkeld worden door een leven lang leren en ontwikkelen. Meesterschap is een staat die alleen bij benadering bereikt kan worden.

 

 

Wat is nodig voor de kanteling van oud naar nieuw organiseren?

Om zich aan te passen aan de complexiteit van de (markt)omstandigheden evolueren of ontwikkelen mensen en organisaties naar een volgend bewustzijnsniveau. Elke volgende laag omvat en overstijgt het vorige niveau. Het volgende niveau dient zich aan als de huidige vorm niet meer in staat is om adequaat te reageren op de veranderende omstandigheden. Daarnaast bepaalt de visie en bewustzijn van de leider in belangrijke mate het vermogen van de mensen en organisatie om de kanteling van oud naar nieuw door te maken. Eerst geloven, dan doen. De transformatie is een chaordische periode: het doorstaan van chaos op weg naar een nieuwe orde. Dit vraagt een integrale blik op mensen, teams, systemen, procedures, leiderschapsstijl, cultuur en omgeving om de kanteling mogelijk te maken: de nieuwe denk- en werkwijze mag congruent in de hele organisatie worden doorgevoerd.

Voor een diagnose van het bewustzijnsniveau van mensen, teams en organisaties werkt Teal met de instrumenten van Waardenmanagement, gebaseerd op het gedachtegoed van Clare W. Graves en Spiral Dynamics. De testuitslagen bieden inzicht in de drijfveren van personen, teams en organisaties. Het levert een gedeeld beeld en gemeenschappelijke taal op voor ontwikkeling van leiderschap, teams en organisaties.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het gratis ebook Presence Leadership

De inschrijving is gelukt! Download hier je gratis ebook!